Zawartość

Problem braku łóżek na zabezpieczonych oddziałach psychiatrii sądowej. MZ: wiemy o problemie

Data: 
2019-09-18
  • Do jednego z przepełnionych szpitali psychiatrycznych nadal są kierowane osoby, które sąd uznał za niemogące odpowiadać za popełnione przestępstwa z powodu niepoczytalności. Tymczasem takie osoby powinny trafiać na zabezpieczone oddziały psychiatrii sądowej. Inaczej ryzykuje się życiem i zdrowiem pacjentów; ponadto pogarszają się warunki ich pobytu i leczenia – ostrzegał w lipcu RPO
  • Ministerstwo Zdrowia odpowiada, że zabiega o to, by zwiększyć liczbę łóżek w zamkniętych oddziałach, koresponduje też z NFZ

Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny Ministerstwa Zdrowia odpowiedział, że „rozwiązanie zaistniałej sytuacji dostrzegane jest przede wszystkim w zwiększeniu bazy łóżkowej celem zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc w zakładach psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających. Tym samym Ministerstwo Zdrowia wspiera, na ile to możliwe w ramach kompetencji, wszelkie prośby w zakresie zmian dotyczących zwiększenia liczby łóżek na ww. oddziałach”.

Jednocześnie Departament poinformował, że Ministerstwo Zdrowia w tej sprawie stale koresponduje z Narodowym Funduszem Zdrowia, który wystąpił do oddziałów wojewódzkich NFZ o zgłaszanie uwag i problemów w kontraktowaniu świadczeń psychiatrii sądowej.

Ponadto Ministerstwo Zdrowia wystąpiło do podmiotów realizujących środek zabezpieczający o przekazywanie co kwartał informacji w przypadku znaczących trudności w realizacji tych świadczeń.

IX.517.1757.2019

Galeria

  • Ciemne pomieszczenie oświetlone od góry

    Kryzys choroby psychicznej
Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2019-09-18 15:41:26
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2019-09-19 10:03:10 Problem braku łóżek na zabezpieczonych oddziałach psychiatrii sądowej. MZ: wiemy o problemie AnetaKosz