Zawartość

Byli pracownicy zakładu energetycznego bez dopłaty do prądu. Rzecznik podejmuje sprawę.

Data: 
2017-08-01

Chodzi o utratę dofinansowania kosztów korzystania z energii elektrycznej dla emerytów i rencistów, byłych pracowników przedsiębiorstwa energetycznego w związku z przejęciem zakładu pracy przez inny podmiot w trybie art. 231 Kodeksu pracy.

Po przejęciu spółki przez inną i wygaśnięciu porozumienia zbiorowego pracownicy przestali  dostawać dofinansowanie kosztów korzystania z energii elektrycznej. Poprosili  więc Rzecznika o wyjaśnienie, czy nowy pracodawca ma rację i o wskazanie ewentualnych środków prawnych dochodzenia  świadczeń.

Rzecznik zbada sprawę w kontekście przepisów regulujących kwestie zawierania i obowiązywania układów zbiorowych pracy, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zachowania przez pracowników oraz byłych pracowników uprawnień przyznanych dotychczasowymi układami w razie przejścia zakładu pracy lub jego zorganizowanej części na innego pracodawcę
w trybie art. 231 Kodeksu pracy.

BPK.7042.5.2017

Galeria

  • Bloki mieszkalne z lat 80.

    Domy, mieszkania