Zawartość

CKE odpowiada RPO, jak oceniana jest matura z matematyki dla dyskalkulików

Data: 
2020-06-12
  • Zeszłoroczna maturzystka ze zdiagnozowaną dyskalkulią próbowała uzyskać z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej kryteria oceniania prac
  • Dowiedziała się przez telefon, że takie kryteria nie istnieją, a przy ocenianiu prac brany jest pod uwagę „pomysł na zadanie”
  • RPO wystąpił w tej sprawie do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, która przedstawiła obszerną odpowiedź

Według RPO szczegółowe zasady oceniania powinny być dostępne na stronie CKE i okręgowych komisji egzaminacyjnych (tak jak w przypadku innych przedmiotów). Bez tego trudno przygotować się do egzaminu. Wskazanie jako jedynego kryterium „pomysłu na zadanie” wydaje się nieprecyzyjne i nie niesie żadnych konkretnych wytycznych co do zasad oceny. Egzaminatorom daje szerokie pole do interpretacji, co może doprowadzić do sytuacji, że podobne rozwiązania zadań nie będą ocenione w zbliżony sposób.

Odpowiedź CKE zamieszczamy w załączniku poniżej.

XI.7036.15.2020

 

Galeria

  • Tablica szkolna z emotikonami i znakiem wyboru

    Wybór