Zawartość

Do MIiR ws. rodzinnych ogrodów działkowych

Data: 
2015-10-08
słowa kluczowe: 

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływa wiele skarg związanych z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych z 2013 roku, która zastąpiła ustawę z 2005 roku. Powtarzającym się problemem jest kwestia nadzoru nad czynnościami podejmowanymi przez Polski Związek Działkowców i jego jednostki organizacyjne przed uchwaleniem nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, kiedy kwestia nadzoru nad Związkiem nie była jasno określona w przepisach. Przepisy intertemporalne nie określają wyraźnie tego, czy do spraw wszczętych przed wejściem w życie nowej ustawy należy stosować przepisy dotychczasowe, czy też przepisy nowe. Rodzi to w praktyce poważne problemy. Podmioty, które podważają prawidłowość decyzji wydanych w ich sprawach przez organy Polskiego Związku Działkowców przed wejściem w życie nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, nie mogą ustalić jednostki odpowiedzialnej za nadzór nad czynnościami tych organów. Opisana sytuacja może prowadzić do naruszenia konstytucyjnych praw i wolności tych podmiotów. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o ustosunkowanie się do przedstawionej sprawy. 

Galeria

  • Domek na działce z narzędziami ogrodniczymi

    Ogródki działkowe