Zawartość

Koronawirus. Dodatkowe środki na pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców

Data: 
2020-05-05
  • Mikroprzedsiębiorcy mają dostawać pożyczki do 5 tys. zł, których mają udzielać starostowie.
  • Tymczasem samorządowcy podnoszą, że zasoby finansowe urzędów pracy nie pozwolą na zaspokojenie potrzeb wszystkich przedsiębiorców z danego powiatu – formalnie uprawnionych do pożyczki.
  • Według np. prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz środków wystarczy na wypłatę jedynie dla 350 mikroprzedsiębiorców, spośród około 70 tys.

6 kwietnia 2020 r. RPO podjął działania w sprawie zapewnienia mikroprzedsiębiorcom równego dostępu do pożyczek, przewidzianych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W odpowiedzi  otrzymanej z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznik został poinformowany m.in. o przeznaczeniu dodatkowych środków na pożyczki z Funduszu Pracy.

RPO udostępnił swe wystąpienie wraz z odpowiedzią MRPiPS prezydentce Gdańska, która zwróciła uwagę na niewystarczające zasoby Funduszu Pracy w komunikacie udostępnionym poprzez media społecznościowe.

V.7100.9.2020

Galeria

  • Grafika - ludzie osobno, ale się wspierają. Napis "Przedsiębiorcy"

    Koronawirus. Sytuacja przedsiębiorców