Zawartość

Kasacją w historię. Mec. Michał Hara z BRPO w "Rzeczpospolitej" o kasacjach RPO w sprawach "historycznych"

Data: 
2019-07-16
słowa kluczowe: 

 

Rzecznik Praw Obywatelskich ma prawo do składania kasacji od wyroków „historycznych" - wydanych wiele dekad temu. W niektórych przypadkach wniesienie tego środka może się okazać niezbędne w celu odwrócenia skutków orzeczeń wydawanych za czasów obowiązywania w Polsce innego ustroju.

Ewentualna kasacja w takiej czy innej sprawie „historycznej" wywiedziona będzie nie dla poczucia satysfakcji czy moralnego zwycięstwa określonych środowisk, lecz dla napiętnowania fundamentalnych naruszeń prawa, aby zminimalizować szansę powtórzenia ich w przyszłości.

Galeria

  • Złożona gazeta

    W mediach