Zawartość

Konferencja „Godna Starość i Godna Praca – wspólne wyzwania, wspólne rozwiązania” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
Od 2018-12-04 do 2018-12-05
Położenie: 
  • Warszawa
    Polska
słowa kluczowe: 

W dniach 4-5 grudnia 2018 roku w Hotelu Logos w Warszawie odbyło się spotkanie „Godna Starość i Godna Praca – wspólne wyzwania, wspólne rozwiązania” organizowane przez Fundację Centrum Organizowania Związków Zawodowych.

W przekonaniu organizatorów zapewnienie godnej opieki osobom starszym nie może być rozpatrywane w oderwaniu od zagadnienia godnej pracy. Dla osób przebywających w ośrodkach opieki dla osób starszych, korzystanie z wszystkich praw wymienionych w „Karcie Praw i Obowiązków Osób Starszych Wymagających Długoterminowej Opieki i Pomocy” w znacznym stopniu zależy od jakości pracy wykonywanej przez pracowników tych ośrodków: opiekunów/ki, pielęgniarek/rzy, fizjoterapeutów/ki, personel sprzątający i kuchenny. Niezmiernie istotna jest również zależność pomiędzy jakością warunków pracy wymienionych osób a jakością ich pracy, a więc jakością opieki. Zależność, która nie powinna być pomijana, jeśli zależy nam na lepszym, bardziej całościowym podejściu do zagadnień wspierania osób starszych. Dlatego, zdaniem organizatorów, w starania o zapewnienie „godnej starości” powinny być wpisane również starania o zapewnienie godnych warunków pracy, np. odpowiedniej ilości personelu do wykonania zadań opiekuńczych należycie, wystarczająco wysokich płac, umów o pracę, zabezpieczeń socjalnych, sprzętu ułatwiającego pracę itp.

Centrum Organizowania Związków Zawodowych jest fundacją założoną w Polsce w wyniku rezolucji – „Zmieniamy Europę przez rozbudowę związków zawodowych” przyjętej przez IV Konferencję UNI Europa, która odbyła się w 2016 w Rzymie. To niezależna organizacja pozarządowa łącząca organizatorów związkowych i szkoleniowców doświadczonych w kampaniach społecznych, zaangażowanych we wspieranie związków zawodowych. Jednym z bieżących obszarów działania COZZ i UNI Europa jest wspieranie organizowania się pracowników prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce w celu uzyskania poprawy warunków pracy.