Zawartość

Koronawirus. MRPiPS: jest nowy nabór na wnioski o „mikropożyczki”

Data: 
2020-04-29
  • Jak przedsiębiorcy mają korzystać z 5 tys. zł pożyczek przewidzianych w Tarczy Antykryzysowej, skoro samorządy nie mają na to pieniędzy – pytał władze RPO
  • Chciał też wiedzieć, jakie kryteria podziału środków przewiduje rząd
  • Uruchomiono nabór wniosków o dodatkowe środki rezerwy Funduszu Pracy - odpowiada MRPiPS
  • Pożyczki udzielane są w ramach dostępnych środków, które zaspokajają potrzeby przedsiębiorców - bez konieczności stosowania kryteriów wyboru spośród uprawnionych przedsiębiorców

Rzecznik Praw Obywatelskich z uwagą śledzi działania władz na rzecz zapewnienia wszelkiej pomocy przedsiębiorcom, pozwalającej na kontynuowanie działalności gospodarczej, w tym – pomocy finansowej w obliczy epidemii.

Nowelizacja specustawy o tarczy antykryzysowej z 31 marca 2020 r. miała– w założeniu ustawodawcy – wdrożyć pakiet osłonowy dla przedsiębiorców. Po art. 15 zostały więc dodane artykuły 15a–15zzzi. Art. 15zzd. przewiduje do 5 tys. zł pożyczki dla mikroprzedsiębiorców. Pożyczek maja udzielać starostowie ze środków Funduszu Pracy, którymi dysponują powiatowe urzędy pracy. Tymczasem samorządowcy już teraz alarmują, że urzędy pracy nie mają takich pieniędzy. Prezydent Gdańska pisze np. że dysponuje środkami dla 350 mikroprzedsiębiorców, a jest ich 70 tysięcy.

Jak w takim razie będzie wyglądał dostęp do pożyczek? Przyjęcie jakiegokolwiek kryterium wyboru uprawnionego przedsiębiorcy, na przykład według kolejności zgłoszeń, prowadzi do naruszenia konstytucyjnej zasady równości oraz stanowi zagrożenie dla przetrwania tej szczególnej grupy przedsiębiorców – pytał RPO Minister Rozwoju.

Odpowiedź MRPiPS

Po wyczerpaniu środków Funduszu Pracy wygospodarowanych z dostępnego rocznego limitu na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, starostowie na podstawie art. 31q ust. 6 ustawy mogą starać się o dodatkowe środki z rezerwy, o której mowa w art. 31q ust. 5, uruchomionej przez ministra właściwego ds. pracy na finansowanie zadań, o których mowa w art. 15zzb oraz art. 15zzc–15zze ustawy – odpisała wiceminister pracy Alina Nowak.

Nabór wniosków o dodatkowe środki rezerwy Funduszu Pracy uruchomiony został pismem 1 kwietnia 2020 r. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym, a wnioski są rozpatrywane na bieżąco.

9 kwietnia br. do Ministra wpłynął zaopiniowany przez marszałka województwa pomorskiego wniosek Prezydenta Miasta Gdańska, o środki rezerwy Funduszu Pracy, na kwotę 1 750 tys. zł. 10 kwietnia br. Prezydent otrzymał zawiadomienie o przyznaniu środków rezerwy Funduszu Pracy we wnioskowanej wysokości. 15 kwietnia br. do Ministra wpłynął kolejny wniosek na kwotę 14 092,9 tys. zł, a 16 kwietnia br. Prezydent otrzymał zawiadomienie o przyznaniu dodatkowych środków rezerwy Funduszu Pracy również we wnioskowanej wysokości. W związku z powyższym od 16 kwietnia br. Prezydent dysponuje dodatkową, łączną kwotą w wysokości 15 842,9 tys. zł na udzielenie wsparcia przedsiębiorcom.

Pożyczki udzielane są w ramach dostępnych urzędom pracy środków, które zaspokajają potrzeby przedsiębiorców bez konieczności stosowania kryteriów wyboru spośród uprawnionych przedsiębiorców. Informacja o ograniczonej dostępności środków na finansowanie pożyczek dla Miasta Gdańska w świetle powyższych wyjaśnień nie ma pokrycia w stanie faktycznym – brzmi odpowiedź MRPiPS.          

V.7100.9.2020

Galeria

  • Grafika - ludzie osobno, ale się wspierają. Napis "Przedsiębiorcy"

    Koronawirus. Sytuacja przedsiębiorców