Zawartość

Marcin Szwed

Prawnik w Programie Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego WPiA UW. Doktor nauk prawnych, absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji UW, Centrum Prawa Amerykańskiego zorganizowanego przez WPiA UW we współpracy z University of Florida Levin College of Law oraz studiów LLM w zakresie prawa konstytucyjnego porównawczego na Central European University w Budapeszcie. Autor licznych publikacji z zakresu praw człowieka oraz prawa konstytucyjnego. 

Galeria

  • Mężczyzna w garniturze i okularach

    Marcin Szwed