Zawartość

Maria Sawicka

Mecenas Maria Sawicka – działaczka społeczna, adwokat, od ponad ćwierć wieku prowadziła Telefon Zaufania dla Kobiet z Ciążą Problemową i Spraw Rodzinnych. Była współzałożycielką Funduszu Ochrony Macierzyństwa i Domu Samotnej Matki, należącego do Centrum Służby Rodzinie w Łodzi. Przez blisko trzynaście lat z własnej inicjatywy reprezentowała najbiedniejszych w czasie procesów sądowych, jako jedyna w Polsce mająca na to zgodę Naczelnej Rady Adwokackiej. Zorganizowała również pierwszą w Polsce Diecezjalną Poradnię Adopcyjną. Mecenas M. Sawicka została uhonorowana wieloma odznaczeniami m.in. Orderem Papieskim, Orderem od Arcybiskupa za Zasługi Dla Rodzin Łódzkich, a także Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W latach 2002-2005 była przewodniczącą Rady ds. Rodziny przy Wojewodzie. W 2007 r. mec. Maria Sawicka została wybrana prawnikiem Pro Bono 2007, laur zwycięzcy wręczył Jej prezes Trybunału Konstytucyjnego s. Jerzy Stępień. Konkurs organizują Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych i redakcja „Rzeczpospolita”. Promuje on prawników świadczących charytatywne usługi prawne na rzecz najbardziej potrzebujących, organizacji społecznych i instytucji świadczących pomoc społeczną.