Zawartość

Mścisław Lurie

Dr Mścisław Lurie jest współzałożycielem i aktywnym członkiem Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę. Działa społecznie pomagając bezrobotnym przy Polskim Stowarzyszeniu Chrześcijańskich Przedsiębiorców w Warszawie. Jest oddanym społecznikiem - pomaga znaleźć pracę, służy radą, organizuje paczki żywnościowe.

Od wielu lat bardzo intensywnie współpracuje z Fundacją Polsko-Niemieckie Pojednanie. Jest autorem publikacji poświęconej pamięci Jego matki, Wandzie Lurie, pt. "Polska Niobe", która została wydana w 60. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Dr Lurie pomaga dzieciom i młodzieży w nauce, w tym najbardziej potrzebującym, często z grup marginalizowanych. Ma olbrzymie i cenne doświadczenia, które zdobył w pracy nauczyciela. Przez długie lata pracował w Instytucie Kształcenia Nauczycieli.

Dr Mścisław Lurie jest aktywnym uczestnikiem życia społecznego. Podejmuje działania w Caritas Polska, jest inicjatorem powstania wielu fundacji. Przede wszystkim jednak stanowi Ikonę Powstania Warszawskiego na Woli. Jest Strażnikiem Pamięci Narodu, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.