Zawartość

Zmiana przepisów karnych w związku z dyrektywami antyterrorystycznymi Unii nadmiernie wzmacnia uprawnienia władzy– uwagi RPO dla Senatu

Data: 
2021-05-11
słowa kluczowe: 
  • W związku z uchwaleniem 20 kwietnia 2021 roku nowelizacji Kodeksu karnego (druk senacki nr 383), RPO przedstawia swoje stanowisko.
  • Nowelizacją zajęły się  11 maja senackie komisje.

Nowelizacja miała wdrożyć do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/541 z 15 marca 2017 r. w sprawie zwalczania terroryzmu.

RPO, precyzyjnie i krok po kroku, porównując w tabelach obecne przepisy i przyjęte przez Sejm zmiany, pokazuje senatorom, jak dalece nowelizacja wykracza poza dyrektywyt: jak zwiększają się uprawnienia prokuratorów (do karania, ale i do zawieszania wykonania, kar, do ograniczenia dostępu do kat oraz do blokowania publikacji). Pokazuje też,  w jaki sposób ograniczeniom podlegają prawa obywatelskie: do działania, uzyskiwania informacji czy prowadzenia zbiórek.

RPO pokazuje problemy związane z niekonstytucyjnością tych przepisów,  a także konflikty z obowiązującymi Polskę standardami międzynarodowymi.

Stanowisko to RZecznik Praw Obwyatelskich przedstawił w pismach do przewodniczących komisji senatcki: Ustawodawczej a także Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (patrz załącznik)

II.510.61.2021

Galeria

  • Zbroja rycerska

    Prawo obrony