Zawartość

O samorządowych kolegiach odwoławczych - wywiad RPO dla kwartalnika "Casus"

Data: 
2019-02-27

– Trudno mi sobie wyobrazić, że w razie likwidacji kolegiów w ich miejsce powstałyby struktury niezależne, podobne do dzisiejszych – mówi Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar w wywiadzie z Krystyną Sieniawską i Małgorzatą Żmudką dla kwartalnika „Casus”.

Galeria

  • Mężczyzna słucha w skupieniu

    Adam Bodnar