Zawartość

Pavel Kandráč

Pavel Kandráč przez dwie pięcioletnie kadencje pełnił funkcję Publicznego Obrońcy Praw Republiki Słowacji. Był inicjatorem spotkań ombudsmanów Grupy Wyszehradzkiej służących wymianie – na szczeblu regionalnym – doświadczeń i poglądów dotyczących ochrony praw lub wolności człowieka. Równocześnie, w zakresie kompetencji swojego Urzędu, udzielał pomocy obywatelom polskim w ochronie ich praw lub wolności na terytorium Republiki Słowacji. W związku z tym, strona internetowa Publicznego Obrońcy Praw Republiki Słowacji zawiera także informacje w języku polskim dotyczące kompetencji słowackiego Urzędu oraz możliwości świadczenia pomocy w ochronie praw i wolności.