Zawartość

Profesor András Sajó

Data: 
2019-11-05

András Sajó jest byłym sędzią (wiceprezesem) Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w którym pracował w latach 2008–2017. Obecnie jest profesorem uniwersyteckim na Uniwersytecie Europy Środkowej w Budapeszcie, gdzie był dziekanem programu prawa na początku lat dziewięćdziesiątych. Jest założycielem Ligi na rzecz Zniesienia kary śmierci, która odegrała kluczową rolę w zniesieniu kary śmierci po upadku komunizmu. Uczestniczył jako ekspert w opracowywaniu konstytucji w czterech krajach w okresie transformacji ustrojowej. Oprócz Węgier wykładał w Stanach Zjednoczonych (Harvard, University of Chicago, Cardozo Law School, NYU, Brigham Young). Jego obecne badania koncentrują się na demokracji nieliberalnej oraz kryzysie konstytucjonalizmu.

Galeria

  • Osoba wręcza drugiej odzankę honorową RPO

    Adam Bodnar wręcza Honorową Odznakę RPO prof. Andrasowi Sajo