Zawartość

Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom

2011-12-17

Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom to społeczno-kościelna instytucja charytatywna, powołana pod patronatem prymasa Józefa Glempa 17 grudnia 1981 w reakcji na internowanie działaczy politycznych i ludzi kultury po wprowadzeniu stanu wojennego. Zorganizowany w warszawskim kościele św. Marcina, Komitet Prymasowski niósł pomoc internowanym i ich rodzinom, gromadził informacje o losie i miejscu pobytu represjonowanych, udzielał pomocy prawnej, dostarczał uwięzionym paczki z żywnością, lekarstwami i zimową odzieżą.

Komitet Prymasowski udzielił pomocy ok. 17 tysiącom ofiar stanu wojennego. Podobne komitety powstały w innych diecezjach pod patronatem lokalnych biskupów.