Zawartość

Rada Społeczna przy RPO o Trybunale Konstytucyjnym

Data: 
2015-12-10

Uchwała Nr 1/2015 Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich z dnia 14 grudnia 2015 roku

Rada Społeczna przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, działając na podstawie § 4 ust. 2 Zarządzenia nr 8/2010 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 10 grudnia 2010 roku, podejmuje uchwałę o następującej treści:

Rada Społeczna przy Rzeczniku Praw Obywatelskich popiera działania Rzecznika Praw Obywatelskich podjęte w obronie niezależności Trybunału Konstytucyjnego, a co za tym idzie, praw i wolności wszystkich obywateli.

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

 

Galeria

  • zdjęcie: napis na gmachu TK: Trybunał Konstytucyjny

    Trybunał Konstytucyjny