Zawartość

Rozwiązanie współpracy z radczynią I Prezes SN. Rzecznik pyta o sprawę

Data: 
2021-01-13
  • Dr hab. Małgorzata Wrzołek-Romańczuk opublikowała artykuł naukowy o statusie sędziów powołanych z pomocą obecnej Krajowej Rady Sądownictwa
  • Miało to być przyczyną rozwiązania współpracy z nią przez Sąd Najwyższy
  • Nie da się tego pogodzić z konstytucyjnymi zasadami - wolności prowadzenia badań naukowych i wolności słowa
  • Analiza badawcza i naukowa przepisów nie jest zaś tożsama ani z krytyką pracodawcy, ani z personalnymi atakami na sędziów

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął sprawę rozwiązania współpracy z dr hab. Małgorzatą Wrzołek-Romańczuk, która pracowała jako radczyni prawna w sekretariacie Pierwszego Prezesa SN.

Jak wskazują doniesienia medialne, została ona przymuszona do odejścia z pracy przez I Prezes SN Małgorzatę Manowską po artykule naukowym o statusie sędziów powołanych z pomocą obecnej KRS.

RPO zgadza się ze stanowiskiem kolegium redakcyjnego czasopisma naukowego „Palestra”, że wyciąganie podobnych konsekwencji o charakterze służbowym czy dyscyplinarnym wobec autorów publikacji stanowi naruszenie prawa i nie daje się pogodzić z wynikającą z Konstytucji RP wolnością prowadzenia badań naukowych (art. 73) i wolnością słowa (art. 54).

Decyzje w tym zakresie powinny być podejmowane wyłącznie na podstawie przejrzystych zasad. Konieczne jest również każdorazowe podanie uzasadnienia rozwiązania współpracy z danym pracownikiem.

Odnosząc się do oświadczenia rzecznika prasowego Sądu Najwyższego w tej sprawie, RPO podkreśla, że analiza badawcza
i naukowa obowiązujących rozwiązań prawnych nie jest tożsama ani z krytyką pracodawcy, ani z personalnymi atakami na sędziów. Dlatego też nie powinna być postrzegana w ten sposób.

Rzecznik prosi I Prezes SN o poinformowanie o przyczynach decyzji kadrowych dotyczących dr hab. Małgorzaty Wrzołek-Romańczuk.

VII.564.5.2021

Galeria

  • Zielony nowoczesny budynek z filarami

    Sąd Najwyższy