Zawartość

RPO do Ministra Finansów w sprawie problemów związanych z interpretacją ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych źródeł

Data: 
2008-03-17

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Finansów w sprawie problemów związanych z interpretacją ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych źródeł, w zakresie przenoszenia własności spółdzielczych praw do lokalu 

Wystąpienie RPO do Ministra Finansów w sprawie problemów związanych z interpretacją ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych źródeł, w zakresie przenoszenia własności spółdzielczych praw do lokalu - 17 marca 2008 r.