Zawartość

RPO do Ministra Zdrowia w sprawie wsparcia psychologicznego pacjentom, u których wykonywane są testy genetyczne

Data: 
2017-07-26

Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie wskazywał na konieczność podjęcia prac legislacyjnych służących uregulowaniu problematyki testów genetycznych, w tym także kwestii poradnictwa genetycznego.

Zdaniem Rzecznika pacjent przed wykonaniem testów powinien być w sposób zrozumiały poinformowany o naturze i celu badania, tak aby mógł na nie wyrazić świadomą zgodę, ponadto pacjent powinien być świadomy, że wynik badań może wskazywać na istnienie zmian powodujących choroby, których wyleczenie, w świetle aktualnej wiedzy medycznej, jest niemożliwe. Rzecznik zauważa, że wyniki badań mogą stanowić istotne obciążenie psychiczne dla pacjenta, stąd celowym jest zapewnienie pacjentom konsultacji psychologicznej, a jak podkreślano podczas gdańskiego seminarium bioetycznego koszty takiej konsultacji nie stanowiłoby znacznego obciążenia finansowego dla państwa.

W związku z tym Rzecznik zwrócił się do Ministra Zdrowia z prośbą o rozważenie podjęcia odpowiednich czynności zmierzających do zagwarantowania dostępu pacjentów, korzystających z poradnictwa genetycznego, do odpowiedniego wsparcia psychologicznego.

Galeria

  • Helisa DNA

    Bioetyka
Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji: 2017-07-28 14:13:20
Osoba udostępniająca: Justyna Z@recka
Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2020-09-14 09:05:44 RPO do Ministra Zdrowia w sprawie wsparcia psychologicznego pacjentom, u których wykonywane są testy genetyczne Agnieszka Jędrzejczyk