Zawartość

Czy turystom grożą jakieś sankcje z powodu wynajęcia domku? - pytania na infolinię RPO 800-676-676

Data: 
2021-01-05

Dzwonił pan, który chciał jechać z rodziną w góry i tam wynająć domek. Pytał o ograniczenia w świadczeniu usług hotelowych, a w szczególności kogo dotyczą te restrykcje - czy wynajmujących, którzy prowadzą działalność, czy może najemców (gości). Czy turystom grożą jakieś sankcje z powodu wynajęcia domku?

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 21 grudnia 2020 r., ograniczenie w działalności hotelarskiej obowiązuje do dnia 17 stycznia 2021 r.

Oznacza to zamknięcie wszystkich obiektów hotelarskich, jak. np. domki czy pensjonaty.

W rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, za usługę hotelarską należy rozumieć krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych.

Wyjątki od ograniczenia w dostępie do usług hotelowych zostały określone w § 10 ust. 2 rozporządzenia. Z zakwaterowania w obiektach hotelowych mogą skorzystać m. in. medycy, załogi samolotów, kierowcy wykonujący transport drogowy, pacjenci w celu uzyskania świadczeń medycznych.

Galeria