Zawartość

Spotkanie Adama Bodnara z mieszkańcami Słupska

Data: 
2016-07-07
Położenie: 
 • Niedziałkowskiego 6
  Słupsk
  Polska

Na spotkanie z Adamem Bodnarem przyszło w Słupsku ok. 50 osób. Konsultacje regionalne RPO odbyły się w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej (SCOPiES) .

Zasiłki i emerytury

Zebrani opowiadali rzecznikowi praw obywatelskich między innymi o:

 • sprawie zasiłków stałych dla osób z niepełnosprawnością, które nie mają innego źródła utrzymania i nie mogą pracować. Taki zasiłek wypłacany jest w wysokości od 30 do 526 zł. 30-złotowy zasiłek urąga godności człowieka
 • sprawie przepisów kodeksu pracy, które pozwalają zwolnić z pracy osobę na zwolnieniu z powodu wypadku przy pracy
 • systemie zasiłków uniemożliwiający ludziom legalne dorobienie sobie i podniesienie dochodów
 • problemach z emeryturami kobiet
 • lęku związanym z perspektywą zaostrzenia prawa antyaborcyjnego

Tarcza antyrakietowa i brak dialogu społecznego z rządem

Ludzie w Słupsku obawiają się radaru tarczy antyrakietowej w Redzikowie, bo jest on lokowany praktycznie w mieście, a ma moc - jak obliczyli - 1200 nadajników sieci GSM. O zagrożeniach dla zdrowia, jakie takie urządzenie może powodować, nikt nie chce z nimi rozmawiać, a samorząd odbija się od ściany w Warszawie.

"Dlaczego ten radar ma stać koło nas?".  

"My, suweren, jesteśmy ignorowani w tej sprawie" - mówili zebrani. Mieszkańcy Redzikowia mają radar praktycznie za płotem, a są przekonani, że podobne instalacje w USA umieszczane są najmniej 100 km od osiedli ludzkich.

Sprawy osób z doświadczeniem przemocy

Ofiary nie czują się bezpieczne w relacjach z policją i prokuraturą. Policjantom wydaje się, że dochodzi do przemocy tylko w bardzo drastycznych przypadkach.

Po raz kolejny pojawia się problem przemocy, której sprawcy byli kiedyś funkcjonariuszami milicji, policji i wojska - to powoduje, że nie są teraz ścigani.

Problem osób z niepełnosprawnością

Weźmy proces edukacji - kończy się on w przypadku takich osób, nawet z głęboką niepełnosprawnością - w 25. roku życia - od tego momentu nie ma żadnego wsparcia rozwojowego. Rodziny zostają z tym same. 

Na przykładzie tych problemów Adam Bodnar tłumaczył, w jaki sposób pracuje Rzecznik Praw Obywatelskich oraz jakie dokumenty i jakie informacje potrzebne mu są do zajęcia się takim sprawami. Obecni na spotkaniu pracownicy BRPO zbierali je i notowali, by Biuro mogło te sprawy zanalizować i rozważyć, jak można pomóc.

***

Słupskie Centrum, w którym odbyło się spotkanie, to miejsce, w którym organizacje mogą na miejscu skorzystać z indywidualnego doradztwa i konsultacji w zakresie: prawnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, pozyskiwania środków finansowych, zarządzania projektami, prowadzenia księgowości w organizacjach pozarządowych.

Centrum wspiera również grupy nieformalne i indywidualnych mieszkańców Słupska, którzy mają ciekawe pomysły na imprezy i wydarzenia służące integracji i aktywizacji środowiska lokalnego.

Jako jedną z form aktywizacji wyróżnić można wystawy. Cały budynek został  technicznie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. 

Galeria

 • Zdjęcie: mężczyzna rozmawia z bardzo dużą frupą ludzi

  7 lipca 2016 Spotkanie Adama Bodnara z mieszkańcami Słupska
 • Zdjęcie: mężczyzna toi, ludzie siedzą na czerwonych krzesłach

  7 lipca 2016 r. spotkanie konsultacyjne Adama Bodnara w Słupsku
Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2016-07-05 15:50:03
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2020-10-07 12:32:20 Spotkanie Adama Bodnara z mieszkańcami Słupska Agnieszka Jędrzejczyk