Zawartość

Spotkanie dotyczące sytuacji społeczności imigrantów romskich w Poznaniu

Data: 
2016-07-12
słowa kluczowe: 

Z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich w Urzędzie Miasta Poznania odbyło się spotkanie dotyczące sytuacji migrantów romskich w Poznaniu. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim problemów związanych z dostępem dzieci romskich do edukacji, warunków sanitarnych panujących na koczowisku Romów oraz dostępności opieki zdrowotnej i konieczności zapewnienienia migrantom bezpieczeństwa. 

Ze strony przedstawicieli władz samorządowych padły deklaracje rozwiązania poruszonych podczas spotkania problemów. Rzecznik będzie monitorował realizację tych zapowiedzi.

Sytuacja romskich migrantów, pochodzących głównie z Rumunii i żyjących na koczowiskach w wielu polskich miastach, pozostaje w kręgu szczególnego zainteresowania Rzecznika Praw Obywatelskich.

Osoby te w zdecydowanej większości egzystują w dramatycznych nieraz warunkach, bez realnych szans na poprawę swojej sytuacji. Ich status w Polsce jako cudzoziemców również jest niepewny. Z jednej strony jako obywatele Unii Europejskiej Romowie korzystają z liberalnych zasad przemieszczania się na obszarze całej UE. Z drugiej – liczne trudności o charakterze formalnym sprawiają, że w wielu przypadkach potwierdzenie statusu obywatela UE i zarejestrowanie pobytu w Polsce staje się niemożliwe.

W dalszym ciągu dużym wyzwaniem dla władz publicznych, zwłaszcza samorządowych, pozostaje też udzielenie mieszkańcom koczowisk pomocy socjalnej, zapewnienie im odpowiedniej opieki medycznej, zagwarantowanie dzieciom dostępu do edukacji, a w dalszej perspektywie stworzenie szansy na integrację z polskim społeczeństwem. Dlatego też bardzo ważne jest wypracowanie na szczeblu lokalnym mechanizmów, które będą mogły realnie zmienić trudną sytuację życiową wielu romskich imigrantów. 

 

Autor informacji: 
Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania

Galeria

  • Dwa nierówne ciężary nie równoważą się

    Równość i dyskryminacja
  • Zdjęcie: grupa ludzi siedzi przy stole

    uczestnicy spotkania, fot. Adam Bodnar
Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji: 2016-07-11 16:12:03
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2021-05-28 15:09:17 Spotkanie dotyczące sytuacji społeczności imigrantów romskich w Poznaniu Agnieszka Jędrzejczyk