Zawartość

Spotkanie z przedstawicielami Forum Związków Zawodowych

Data: 
2017-02-09
Położenie: 
 • Długa 23/25
  Warszawa
  Polska

9 lutego rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar spotkał się z przedstawicielami Branży Nauki, Oświaty i Kultury Forum Związków Zawodowych.

Tematem spotkania były następujące problemy:

 • wygaszenie prawa nauczycieli do wcześniejszej emerytury z art. 89 Karty Nauczyciela,
 • zasady rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem w razie likwidacji lub reorganizacji szkoły,
 • rozwiązanie stosunku pracy w razie cofnięcia skierowania do nauczania religii w szkole,
 • zasady rekompensowania pracy w niedzielę i święto w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,
 • regulacja systemu ochrony w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich i statusu strażnika w tych placówkach,
 • problemy ze stosowaniem zasad szczególnej ochrony działaczy związkowych oraz społecznych inspektorów pracy.

Przedstawiciele organizacji związkowej prześlą do Biura RPO szczegółowe materiały dotyczące omówionych kwestii. Wówczas zostaną one przeanalizowane pod kątem możliwości podjęcia działań na podstawie przepisów ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Galeria

 • Tabliczka z napisem NIE zatknięta na chodniku

  Prawo do zrzeszania się