Zawartość

Koronawirus. Straż Graniczna odpowiada Rzecznikowi: sytuacja na granicach - ustabilizowana

Data: 
2020-03-25
  • Zdecydowane działania spowodowały ustabilizowanie się sytuacji na granicy. Ruch na granicy wewnętrznej UE odbywa się na bieżąco
  • Tak Straż Graniczna odpowiedziała na pytania RPO w tej sprawie 
  • Podróżni bardzo często wyrażają poparcie i zrozumienie dla podejmowanych działań – informuje komendant główny SG gen. Tomasz Praga

Tydzień temu  sytuacja na przywróconych granicach z Czechami, Słowacją, Niemcami i Litwą stała się dramatyczna. 18 marca 2020 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Straży Granicznej (oraz wojewodów województw graniczących z krajami UE), by zwrócili uwagę na to, co dzieje się na przejściach – choć kolejki stoją po zagranicznej ich stronie.

Jak odpisał 25 marca komendant główny SG gen. Tomasz Praga,  Straż Graniczna podejmując działania związane z tymczasowym przywróceniem kontroli granicznej na granicach wewnętrznych ukierunkowała je przede wszystkim na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19. Dokładała przy tym wszelkich starań, aby były one jak najmniej uciążliwe dla podróżnych.

Pragnę zwrócić uwagę Pana Rzecznika na skalę postawionego przed naszą formacją zadania, zwłaszcza w kontekście natężonego ruchu, jaki odbywa się na autostradach i drogach łączących nasz kraj z państwami sąsiednimi oraz braku infrastruktury granicznej w miejscach byłych przejść granicznych.

Zapewniam, że Straż Graniczna, korzystając z doświadczeń z poprzednich lat z zakresu przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną, wykorzystuje wszelkie siły i środki w celu utrzymania płynności odpraw.

Wszelkie sytuacje wydłużające czas oczekiwania na odprawę graniczną są analizowane i podejmowane są odpowiednie działania naprawcze. Zapewniana jest adekwatna obsada kontrolerska, a do pomocy funkcjonariuszom Straży Granicznej kierowani są przedstawiciele innych służb oraz żołnierze Sił Zbrojnych RP.

Od 17 marca uruchomione zostały kolejne przejścia graniczne, a w już funkcjonujących rozszerzony został zakres dopuszczonego w nich ruchu granicznego.

Dodatkowo, po konsultacji z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński polecił odstąpić od czynności kontrolnych na granicach wewnętrznych wobec pojazdów samochodowych realizujących międzynarodowy transport drogowy towarów (także związanych z pomiarem temperatury).

Podjęte zdecydowane działania spowodowały ustabilizowanie się sytuacji na granicy państwowej, a ruch graniczny na granicy wewnętrznej odbywa się na bieżąco. Należy przy tym podkreślić, iż podróżni bardzo często wyrażają poparcie i zrozumienie dla podejmowanych działań.

Działania Straży Granicznej spotkały się ze wsparciem właściwych miejscowo wojewodów, samorządów, a także firm i osób fizycznych. W krytycznym momencie, w miejscach tworzących się kolejek ustawiane były przenośne toalety, a osobom w nich oczekującym rozdawano wodę i żywność.

Straż Graniczna pozostaje otwarta na wszelką współpracę w zakresie poszukiwania i implementowania najlepszych rozwiązań usprawniających proces kontroli ruchu granicznego. Jednocześnie dokłada wszelkich starań, aby poprzez profesjonalne i życzliwe dla podróżnych działania funkcjonariuszy SG zapewnić jak najwyższe standardy przekraczania granicy oraz maksymalnie skrócić czas oczekiwania na odprawę graniczną.

Reasumując, chciałbym zwrócić uwagę Pana Rzecznika na postawę zaangażowanych w walkę z epidemią koronawirusa funkcjonariuszy i żołnierzy. Kierując się troską o wspólne dobro, jakim jest bezpieczeństwo, zdrowie i życie obywateli naszego państwa, z całkowitym oddaniem pełnią wielogodzinne służby, często w bardzo trudnych warunkach, mimo realnego zagrożenia dla swojego zdrowia, a nawet życia

XI.530.1.2020

Galeria

  • Grafika przedstawiająca ludzi którzy kontaktują się ze sobą i pomagają na odległość

    Koronawirus i prawa ludzi