Zawartość

Tłumaczenie na Polski Język Migowy raportu Osoby Głuche w Polsce 2020. Wyzwania i Rekomendacje.

Galeria

  • plansza z symbolem play oraz ze zdjęciem migających rąk i tytułem publikacji

    Tłumaczenie raportu o sytuacji osób głuchych na PJM