Zawartość

Urszula Nowakowska

Data: 
2019-12-02

Urszula Nowakowska, prezeska Fundacji Centrum Praw Kobiet. Dla mnie - jedna z najwybitniejszych polskich i międzynarodowych działaczek na rzecz praw człowieka.

Prawniczka i feministka, z zamiłowania i pasji  działaczka społeczna – założycielka fundacji Centrum Praw Kobiet.

Z powodu zaangażowania w działalność opozycyjną zwolniona z pierwszej pracy w Instytucie Problematyki Przestępczości. Od połowy lat 80. zaangażowana w  tworzący się w Polsce niezależny ruch wolnościowy, pokojowy i feministyczny. Współzałożycielka Polskiego Stowarzyszenia Feministycznego (1989). W pierwszej połowie lat 90. odbywała staże w USA: w Kongresie Stanów Zjednoczonych, Women’s Global Leadership Institute oraz w Center for Reproductive Law and Policy. Po powrocie do kraju w 1994 roku powołała do życia fundację Centrum Praw Kobiet. Była także współzałożycielką Europejskiej Organizacji Kobiet przeciwko Przemocy (WAVE).

W latach 90. pracowała w Sejmie, w Komisji ds. Integracji Europejskiej i Komisji Konstytucyjnej, dzięki czemu w ustawie zasadniczej znalazło się kilka ważnych, przyjaznych kobietom zapisów.

W ostatnich 20 latach brała udział w licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych, w tym  m.in. w  charakterze prelegentki i ekspertki Rady Europy. Jest autorką i współautorką licznych artykułów i publikacji wydawanych przez CPK, w tym poradników prawnych dla kobiet (Jeśli chcesz się rozwieść, Jeśli jesteś ofiarą przemocy i Na rynku pracy), oraz innych opracowań poświęconych równouprawnieniu i przemocy wobec kobiet. Tworzyła bądź współtworzyła programy szkoleniowe CPK dotyczące przemocy wobec kobiet oraz niezbędniki dla profesjonalistów. Realizuje się w pracy legislacyjnej i innych działaniach na rzecz zmiany prawa: była m.in. autorką projektu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w bliskich związkach oraz licznych poprawek do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz zmian w przepisach dotyczących gwałtu. W 2011 roku prezydent Bronisław Komorowski odznaczył ją Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Galeria

  • Kobieta z kwiatami i dyplomem oraz mężczyzna

    Urszula Nowakowska i Adam Bodnar, 2.12.2019