Zawartość

Czy żołnierz zawodowy wracający z misji jest zwolniony z kwarantanny? - pytanie na infolinię 800-676-676

Data: 
2021-02-05

Przepisy prawne regulujące zwolnienia z kwarantanny zawarte zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.2316 ze zm.), dalej jako „rozp.RM”.

Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 rozp.RM, obowiązek odbycia kwarantanny w związku z przekraczaniem granicy RP nie dotyczy żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, żołnierzy wojsk sojuszniczych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, wykonujących zadania służbowe.

Stan prawny na dzień 05.02.2021 r.

Galeria