Zawartość

Art. 48 - Prawo do wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami

 • opis kategorii - Art. 48 - Prawo do wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami
  1. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.
  2. Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

  CO TO ZNACZY?

  Wychowanie oznacza zaszczepianie i umacnianie w dzieciach określonego światopoglądu, przekonań, systemu wartości, zasad obyczajowych, moralnych i etycznych poprzez świadome działania rodziców. Rodzice mają tu swobodę postępowania i wolność od wszelkich postronnych ingerencji. Dopiero gdyby przekazywanie pewnych treści należało zakwalifikować jako demoralizację, mogą wkroczyć organy państwa celem ochrony dziecka.

  Prawo do wychowywania zgodnie z własnymi przekonaniami, podobnie jak i inne prawa rodzicielskie mogą być ograniczane, a nawet odebrane rodzicom w sytuacjach określonych w ustawie.

  Wynika to z zasady priorytetu dobra dziecka.

 • Liczba całkowita wyników: 31

  Formularz wyszukiwania

  Data początkowa
  Data końcowa
  Subskrybuj Art. 48 - Prawo do wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami