Zawartość

Dostępność, WCAG 2.0

  • opis kategorii - Dostępność, WCAG 2.0

    Wszystkie internetowe serwisy publiczne powinny być dostępne dla osob z niepełnosprawnościami zgodnie ze standardem międzynarodowym WCAG 2.0 AA. Stanowi tak Rozporządzenie Rady Ministrów o Krajowych Ramach Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Dostępność oznacza, że m.in. wszystkie elementy graficzne opisane są tak, by rozumialy je osoby z dysfunkcją wzroku, że stronę można przeglądać bez użycia myszki (tylko tabulatorem). 

  • Liczba całkowita wyników: 58
    Data początkowa
    Data końcowa
    Subskrybuj Dostępność, WCAG 2.0