Zawartość

Dzieci i rodzice, rodzina

  • opis kategorii - Dzieci i rodzice, rodzina

    Konstytucja gwarantuje prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją.

  • Liczba całkowita wyników: 801
    Data początkowa
    Data końcowa
    Subskrybuj Dzieci i rodzice, rodzina