Zawartość

Informacja publiczna, petycje

  • opis kategorii - Informacja publiczna, petycje

    Sprawy dotyczące niewłaściwego rozpatrywania petycji, wniosków i skarg, jak również bezczynności właściwych organów w tych sprawach

  • Liczba całkowita wyników: 163
    Data początkowa
    Data końcowa
    Subskrybuj Informacja publiczna, petycje