Zawartość

Subskrypcje newsletterów.

Wskaż newsletter, do którego chcesz się zapisać lub wypisać. Potwierdzenie informacji zostanie wysłane na podany email. Do wyboru jest newsletter ogólny w całości (w polskiej i angielskiej wersji językowej) lub newslettery tematyczne, które są częścią newslettera ogólnego.
Wyrażając chęć subskrypcji Newslettera/ów Rzecznika Praw Obywatelskich przekazuje Pan/Pani swoje dane osobowe w postaci adresu e-mail. Jego podanie jest dobrowolne, ale bez tego Biuro RPO nie może Pana/Pani zarejestrować w bazie mailingowej i przekazać interesującej Pana/Panią informacji. Administratorem tych danych stanie się Rzecznik Praw Obywatelskich z siedzibą przy Al. Solidarności 77 w Warszawie. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby i przez okres wydawania wybranego/ych przez Pana/Panią Newslettera/ów. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (w skrócie RODO). Zgodę na przetwarzanie tych danych może Pan/Pani cofnąć w dowolnym momencie pod linkiem https://www.rpo.gov.pl/pl/newsletter/subscriptions , co spowoduje usunięcie go z bazy mailingowej oraz uniemożliwi dalszą subskrypcję Newslettera/ów. Jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe przetwarzane są nieprawidłowo, może Pan/Pani złożyć skargę do organu nadzorczego a także skorzystać ze środków ochrony prawnej przed właściwym sądem. Dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem tych, z którymi podpisaliśmy umowy współpracy. Nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. W Biurze RPO wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, dane kontaktowe: inspektorochronydanych@brpo.gov.pl.