Zawartość

15 grudnia 2018 - Dzień drugi - Drugiego Kongresu Praw Obywatelskich

Czas audytorium sala konferencyjna A sala konferencyjna B sala dydaktyczna nr 1 sala dydaktyczna nr 2 sala dydaktyczna nr 3 Foyer
Przed 09
 
 
 
 
 
 
Godzina: Od 09:00 do 18:00

RELACJA FOTO NA GORĄCO

 
09
Godzina: 09:00

Rejestracja

 
Godzina: Od 09:00 do 10:30

Czy niedostatki instytucjonalne w zakresie edukacji seksualnej, mogą być skorygowane przez działalność pozarządową? Czy będzie to działanie wystarczające oraz powszechnie akceptowane? RELACJA NA GORĄCO

Moderator: Karolina Kędziora
Fotografia Karoliny Kędziory
 
Godzina: Od 09:00 do 10:30

O międzynarodowych standardach monitorowania wyborów, a także doświadczeniach z obserwacji poprzednich wyborów w Polsce oraz w innych państwach. RELACJA NA GORĄCO

Moderator: Alexander Shlyk
Fotografia Alexaner Shlyk
 
Godzina: Od 09:00 do 10:30

Na ile prokuratura jest obecnie gwarantem praworządności? RELACJA NA GORACO

Moderator: dr Karolina Kremens
Kobieta w niebieskiej marynarce na tle zieleni
 
Godzina: Od 09:00 do 10:30

O metodach przeciwdziałania bezdomności – z perspektywy dużego, średniego i małego miasta. RELACJA NA GORĄCO

Moderator: Adriana Porowska
Kobieta z krótkimi włosami
 
Godzina: Od 09:00 do 10:30

Warsztat organizowany przez Zrozum Drugiego.pl oraz Nansen Dialog dla Pokoju. RELACJA NA GORACO 

 
09
Godzina: Od 09:30 do 11:00

Pomysły i założenia programowe dwóch głównych organizacji sędziowskich oraz samorządów zawodowych dotyczące rzeczywistej reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości. RELACJA NA GORĄCO

Moderator: dr hab. Adam Bodnar - RPO VII kadencji
Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar fot. Kluczek
 
 
 
 
 
 
11
 
Godzina: Od 11:00 do 12:30

Refleksja nad aktualnym stanem przestrzegania praw osób LGBT, jak również dyskusja nad długoterminową strategią działalności osób związanych z ruchem LGBT. RELACJA NA GORĄCO

Moderator: Anna Mazurczak
Fotografia Anny Mazurczak
 
Godzina: Od 11:00 do 12:30

Warsztat organizowany przez Departament Tolerancji i Niedyskryminacji OSCE ODIHR. RELACJA NA GORĄCO

 
Godzina: Od 11:00 do 12:30

Jakie wnioski można wyciągnąć z kryzysu dotyczącego ustawy o IPN? RELACJA NA GORĄCO

Moderator: Stanisław Trociuk
Zastępca Rzecznika Prawa Obywatelskich Stanisław Trociuk
 
Godzina: Od 11:00 do 12:30

W Polsce od wielu lat przeprowadza się proces informatyzacji wymiaru sprawiedliwości. Jaki jest rzeczywisty skutek tych reform? RELACJA NA GORĄCO

Moderator: prof. Jacek Gołaczyński
Symboliczna graficzna sylwetka ludzka
 
Godzina: Od 11:00 do 12:30

Jakie są współczesne metody zapewnienia większego bezpieczeństwa dziennikarzom, szczególnie tym, którzy narażeni są na szykanowanie ze względu na rodzaj wykonywanej pracy? RELACJA NA GORĄCO

 
11
Godzina: Od 11:30 do 13:00

Dyskusja nad wnioskami z raportu Agencji Praw Podstawowych UE dotyczącego zagrożeń dla działalności organizacji pozarządowych w Europie. RELACJA NA GORĄCO

Moderator: Marcin Walecki
Zdjęcie portretowe mężczyzny w garniturze i okularach
 
 
 
 
 
 
13
 
Godzina: Od 13:30 do 15:00

Czy dotychczasowe instrumenty prawne okażą się do tego wystarczające? Czy zdążymy z odpowiedzią na główne pytania i wyzwania etyczne zanim nowe technologie rozwiną się do tego stopnia, że nie będziemy mogli już wiele zrobić? RELACJA NA ŻYWO

Moderator: Zuzanna Rudzińska-Bluszcz
Na zdjęciu: Główny Koordynator ds. Strategicznych Postępowań Sądowych Zuzanna Rudzińska-Bluszcz (uśmiechnięta w czarnej marynarce)
 
Godzina: Od 13:30 do 15:00

Jaką role pełnią symbole w pokojowym manifestowaniu swoich przekonań? RELACJA NA GORĄCO

Moderator: prof. Lucyna Talejko-Kwiatkowska
Zdjęcie kobiety z włosami do pół twarzy
 
Godzina: Od 13:30 do 15:00

Współpraca sądowa w sprawach karnych oraz cywilnych opiera się na zasadzie wzajemnego zaufania. Reformy prowadzące do ograniczenia niezależności sądownictwa stawiają pod znakiem zapytania respektowanie powyższej zasady. RELACJA NA GORĄCO

Moderator: Michał Hara
Mężczyzna w garniturze
 
Godzina: Od 13:30 do 15:00

Czy prawa osób z niepełnosprawnościami są w pełni respektowane w sądach i prokuraturze? Co należałoby jeszcze zmienić i naprawić? Jaką rolę w tym zakresie mogą odegrać stowarzyszenia sędziowskie? RELACJA NA GORĄCO

Moderator: Anna Błaszczak-Banasiak
zdjęcie portretowe kobiety
 
Godzina: Od 13:30 do 15:00

Prawo dostępu do informacji publicznej staje się jednym z najważniejszych narzędzi w działaniach na rzecz ochrony praw człowieka oraz przeciwdziałania nadużyciom władzy. RELACJA NA GORĄCO

 
14
Godzina: Od 14:00 do 15:30

100-ta rocznica to dobra okazja do dyskusji na temat aktualnego stanu przestrzegania praw kobiet w Polsce. RELACJA NA GORĄCO

Moderator: Sylwia Spurek
Zastępczyni Rzecznika Prawa Obywatelskich dr Sylwia Spurek
 
 
 
 
 
 
15
 
Godzina: Od 15:30 do 17:00

Czy policja może legitymować uczestników demonstracji? Czy policjant może zaglądać do toreb, plecaków?  Kiedy policja może zatrzymać  osobę? Jakie są prawa osoby zatrzymanej? RELACJA NA GORĄCO

 
Godzina: Od 15:30 do 17:00

Czy krytyka niektórych portali internetowych, tytułów prasowych oraz telewizji ze strony przedstawicieli władzy może skutkować ograniczeniem przestrzeni do debaty publicznej? RELACJA NA GORĄCO

Moderator: Marcin Celiński
Symboliczna graficzna sylwetka ludzka
 
Godzina: Od 15:30 do 17:00

Czy w Polsce uda się wreszcie doprowadzić do reformy instytucji ubezwłasnowolnienia? Czy opiekunowie osób z niepełnosprawnościami otrzymają oczekiwane wsparcie? Czy zmieni się wkrótce system orzecznictwa? RELACJA NA GORĄCO

Moderator: Paweł Kubicki
Zdjęcie portretowe mężczyzny w okularach
 
Godzina: Od 15:30 do 17:00

Czy w sytuacji zagrożenia dla niezależności sądów, sądy sprawują rzeczywistą kontrolę nad służbami specjalnymi, w zakresie kompetencji im powierzonych, czy też służby są obecnie poza jakąkolwiek kontrolą? RELACJA NA GORĄCO

Moderator: Artur Pietryka
Czarno-białe zdjęcie portretowe mężczyzny
 
Godzina: Od 15:30 do 17:00

Działania edukacyjne dotyczące sądów – jaką rolę pełnią media społecznościowe, dlaczego symulacje rozpraw są ważne, jakie jest znaczenie inicjatywy „Tygodnia Konstytucyjnego”?. RELACJA NA GORĄCO

 

 

 
16
Godzina: Od 16:00 do 17:30

Panel ma za zadanie przedstawić obecną sytuację praw człowieka w kontekście trwającego kryzysu migracyjnego RELACJA NA GORĄCO

Moderator: Witold Klaus
zdjęcie portretowe mężczyzny
 
 
 
 
 
 
17
Godzina: Od 17:30 do 18:00

- Państwo tu przyszli nie po pomoc, ale po moc. Wszysycy mamy w sobie tę moc, tylko potrzebujemy instrukcji i wsparcia. Niech zatem ta moc będzie z Państwem – mówił RPO Adam Bodnar, podsumowując II Kongres Praw Obywatelskich.