Zawartość

Agnieszka Kampka

dr hab. Agnieszka Kampka

Badaczka języka, socjolożka, autorka książki “Debata publiczna. Zmiany społecznych norm komunikacji”. Tematem jej rozprawy doktorskiej była „Perswazja w języku polityki. Na przykładzie exposés premierów III RP i debat nad programem rządu”.

Zainteresowania badawcze: socjologia polityki, retoryka, relacja między językiem a władzą, komunikacja społeczna, debata i dyskurs publiczny, socjologia wizualna, semiotyka społeczna.