Zawartość

Dariusz Supeł

Galeria

  • Kobieta i mężczyzna notują na laptopach

    Pracownicy BRPO: Magdalena Wilczyńska i dyr. Dariusz Supeł, robią notatki ze spotkania, na postawie których Biuro będzie mogło rozpocząć badanie zgłoszonych spraw. Ostrołęka, 19 czerwca 2018 r.