Zawartość

Jakub Pawliczak

Dr Jakub Pawliczak – pracownik naukowy Katedry Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca prawa rodzinnego i spadkowego na aplikacji radcowskiej w OIRP w Warszawie. Jednocześnie pełnomocnik procesowy w sprawach rodzinnych osób LGBT, w szczególności w sprawach transkrypcji aktów małżeństwa par jednopłciowych i transkrypcji aktów urodzenia dzieci par jednopłciowych, którymi to tematami zajmuje się tez w ramach pracy naukowej.