Zawartość

Kamila Ferenc

Prawniczka w Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny oraz koordynatorka Zespołu Prawnego Federacji, w latach 2014-2016 Ambasadorka Rzecznika Praw Obywatelskich,  w swojej działalności publicznej zajmuje się prawami kobiet.