Zawartość

Krystian Markiewicz

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.