Zawartość

Małgorzata Suszyńska

Małgorzata Suszyńska - wiceprezeska Zarządu Stowarzyszenia Odra-Niemen.

Głównym celem Stowarzyszenia jest rozwijanie inicjatyw i projektów kresowych, polonijnych, historycznych i edukacyjnych.