Zawartość

Magdalena Środa

dr hab. Magdalena Środa, prof. UW – etyczka, feministka, pracuje z Zakładzie Etyki Instytutu Filozofii UW, wiceprezeska Kongresu Kobiet, od lat zaangażowana w działalność na rzecz ochrony praw kobiet i publiczną debatę dotycząca kwestii światopoglądowych