Zawartość

Piotr Bogdanowicz

Doktor habilitowany zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek zespołu ekspertów prawnych Fundacji im. Stefana Batorego.