Zawartość

Piotr Osęka

Prof. Piotr Osęka

Historyk, publicysta, pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN. Zajmuje się dziejami politycznymi i społecznymi PRL. Autor książek Rytuały stalinizmu i Marzec ’68, a także artykułów historycznych w „Newsweeku”, „Polityce” i „Gazecie Wyborczej”. Zainteresowania badawcze: historia społeczna i polityczna Polski po 1944 roku, historia aparatu bezpieczeństwa PRL, historia propagandy w XX wieku, historia mówiona.