Zawartość

Rafał Trzaskowski

Prezydent m.st. Warszawy, doktor nauk humanistycznych, specjalista w zakresie spraw europejskich.