Zawartość

Tomasz Komornicki

prof. dr hab. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Pełni funkcję Kierownika Zakładu Przestrzennego Zagospodarowania w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie.