Zawartość

Tomasz Terlikowski

Filozof, dziennikarz, działacz katolicki, autor licznych publikacji książkowych poświęconych Kościołowi Katolickiemu i problemom światopoglądowym widzianym z perspektywy chrześcijańskiej.