Zawartość

Koronawirus. RPO apeluje o umożliwienie organizacjom pozarządowym podejmowania uchwał online

Data: 
2020-03-30
  • Specustawa uchwalona w związku z pandemią wymienia podmioty uprawnione do podejmowania uchwał online
  • Jednak stowarzyszenia zostały w tym wyliczeniu pominięte
  • RPO zwraca się do Marszałka Senatu o nowelizację przepisów - tak, by stowarzyszenia w najbliższym czasie mogły zatwierdzić m.in. sprawozdania finansowe

W związku z apelem Erasmus Student Network Poland Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Marszałka Senatu o rozważenie wprowadzenia do nowelizacji specustawy zmiany przepisów dotyczących działalności organizacji pozarządowych (w szczególności stowarzyszeń).

Obecnie organizacje kontynuujące działalność muszą podejmować decyzje kolegialnie na tradycyjnych spotkaniach. Rzecznik postuluje, by - wzorem innych podmiotów wymienionych w ustawie - umożliwić im przyjmowanie uchwał online. Takie rozwiązanie wpłynęłoby na realizację konstytucyjnego prawa obywateli do zrzeszania się (art 58 Konstytucji).

VII.612.10.2020

Galeria

  • Ludzie osobno, ale myślący o sobie i pomoagający sobie

    Koronawirus. Co robi RPO