Zawartość

RPO: kiedy resort infrastruktury skończy prace nad projektem ws. elektrycznych hulajnóg?

Data: 
2020-07-20
  • Czy Ministerstwo Infrastruktury planuje zakończyć w tym roku prace legislacyjne nad uregulowaniem zasad korzystania z elektrycznych hulajnóg i innych urządzeń transportu osobistego – pyta RPO
  • W 2019 r. resort zapowiadał takie uregulowanie, ale prace nad projektem utknęły
  • Recznik Praw Obywatelskich podkreślał, że brak odpowiednich przepisów zagraża pieszym: użytkownicy hulajnóg poruszają się bowiem głównie po chodnikach

W największych miastach coraz bardziej powszechne stają się elektryczne hulajnogi na czasowy wynajem. Użytkownicy najczęściej jeżdżą nimi po chodnikach, co zagraża bezpieczeństwu pieszych. Nie ma zaś przepisów regulujących zasady ruchu takich urządzeń. Nie jest też jasne, jak kwalifikować incydenty z nimi związane.

RPO zaniepokojony brakiem przepisów 

W maju 2019 r. RPO Adam Bodnar pytał resort infrastruktury, jakie działania zamierza podjąć dla zapewnienia bezpieczeństwa pieszych na chodnikach oraz określenia zasad korzystania z tzw. urządzeń transportu osobistego, do których zalicza się elektryczne hulajnogi.

Rzecznik wskazywał na problemy związane z określeniem statusu prawnego osoby poruszającej się taką hulajnogą po chodnikach. Zagraża to ich bezpieczeństwu - hulajnogi mają masę ok. 12 kg i  mogą jeździć z prędkością ok. 25-30 km/h.  Tymczasem osoby poruszające się tymi hulajnogami są traktowane albo jako piesi w rozumieniu Prawa o ruchu drogowym, albo też jako kierowcy motorowerów.

Zdaniem RPO dopóki przepisy Prawa o ruchu drogowym nie rozstrzygną jednoznacznie, czy użytkownicy urządzeń transportu osobistego to piesi, czy też kierujący pojazdem określonego rodzaju , dopóty będą istniały wątpliwości.

Stowarzyszenie „Miasto Jest Nasze” zwracało uwagę, że przepisy nie nadążają za nowoczesnymi  środkami transportu  (oprócz elektrycznych hulajnóg są to także tzw. segwaye). Postulowało ono, aby MI kompleksowe uregulowało zasady korzystania z tych urządzeń.Z

Zapowiedź nowelizacji Prawa o ruchu drogowym

29 maja 2019 r. Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury poinformował  RPO, że planuje w najbliższym czasie nowelizację Prawa o ruchu drogowym, z uwagi na wzrastającą popularność urządzeń transportu osobistego z napędem elektrycznym oraz wątpliwości prawne związane z korzystaniem z nich.

Departament prowadził wtedy prace analityczne, niezbędne do zainicjowania odpowiednich zmian legislacyjnych. Wskazano, że chodzi o uregulowanie:

  • statusu prawnego urządzeń transportu osobistego,  a tym samym – kierującego nimi użytkownika;
  • części drogi przeznaczonych dla ruchu tych urządzeń;
  • ich dopuszczalnej prędkości;
  • uprawnień oraz minimalnego wieku osób poruszających się przy ich użyciu.

RPO: kiedy koniec prac nad projektem?  

Z informacji udzielonych RPO 29 lipca 2019 r. wynika, że resort infrastruktury opracował projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Zawiera on legalną definicję pojęcia „urządzenie transportu osobistego” i określa zasady poruszania się przy pomocy tego urządzenia po drogach publicznych.

Projekt włączono do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (nr UD564). Według informacji z Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji został on skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Kilkadziesiąt podmiotów zgłosiło do niego uwagi. Od listopada 2019 r. zaprzestano jednak dalszych prac nad projektem.

Zastępca RPO Maciej Taborowski spytał wiceministra infrastruktury Rafała Webera, czy resort zamierza kontynuować i dokończyć proces legislacyjny dotyczący tej materii, a jeśli tak - to kiedy można spodziewać się przedłożenia projektu Radzie Ministrów w celu jego przyjęcia, a następnie skierowania do Sejmu. 

Odpowiedź MI (aktualizacja 5 sierpnia)

Jak odpisał wiceminister Rafał Weber, pierwotny projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (UD564), w wyniku przeprowadzonych konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych, został zmieniony pod względem zakresu oraz tytułu projektu.

W związku z istotną zmianą treści pierwotnego ww. projektu ustawy, powstał projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (UD51), który ponownie został skierowany do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych, z terminem zgłaszania uwag do 15 czerwca 2020 r.

W ramach uzgodnień międzyresortowych 8 podmiotów przekazało uwagi do projektu, natomiast 98 podmiotów i osób fizycznych przedstawiło opinie w konsultacjach publicznych. Obecnie w resorcie infrastruktury trwa szczegółowa analiza wszystkich zgłoszonych uwag.

V.511.12.2019

Galeria

  • Hulajnoga

    Hulajnoga